Sao Mộc Ở Nhà Số 1 Đến Nhà Số 6

Sao Mộc Ở Nhà Số 1 Đến Nhà Số 6

Tử Vi Bạn Có Sao Mộc Ở Nhà Số 1 Đến Nhà Số 6 Nói Lên Điều Gì

Sao Mộc trong nhà 1

Bạn có một sự hiện diện lớn hơn sự sống và khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Bạn có thể là một nhà truyền giáo tự nhiên và / hoặc giáo viên.

Sao Mộc trong Nhà thứ 2

Bạn có được niềm vui lớn lao qua tài sản. Lòng tự trọng của bạn mở rộng thông qua tăng tiền và tài sản của bạn.

Sao Mộc trong Nhà thứ 3

Bạn là một nhà tư tưởng vĩ đại và người nói chuyện. Bạn tìm kiếm các mạng truyền thông ngày càng tăng và truyền cảm hứng cho người khác thông qua sự hiểu biết của bạn. Bạn luôn luôn tìm cách mở rộng tâm trí của bạn.

Sao Mộc trong Nhà thứ 4

Bạn thích những ngôi nhà lớn hoặc ở trong một gia đình lớn hoặc có thể dẫn dắt cuộc sống gia đình của bạn theo niềm tin triết học hay tôn giáo của bạn. Bạn có thể tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của bạn từ trong môi trường gia đình của bạn.

Sao Mộc trong Nhà thứ 5

Bạn tìm kiếm những cách để mở rộng khả năng tự biểu hiện sáng tạo của bạn. Bạn có thể lấy cảm hứng từ trẻ em hoặc ngược lại. Bạn thích sự tự do để thể hiện cảm giác vui vẻ và sự sáng tạo của bạn.

Sao Mộc trong Nhà thứ 6

Hàng ngày, công việc và sức khoẻ hàng ngày mang ý nghĩa to lớn trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể kết hợp những niềm tin cá nhân của bạn vào công việc hàng ngày và các thói quen về sức khoẻ của bạn.

About The Author

Reply