Cách sử dụng trong lập dự án Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower Hệ số chiết khấu dự án: Trong khi viết dự án hệ số chiết khấu của dự án được tính dựa vào cơ cấu vốn và chiết khấu của nguồn vốn. để tính được chiết khấu dự án ta tính bằng phương pháp bình quân gia quyền.
Căn hộ Gold Tower Hệ số lạm phát: vậy tình hình lạm phát cao như vậy ta có đưa vào dự án hay không(nếu đưa thì đưa như thế nào) ? Có nên đưa vào hệ số chiết khấu dự án không, căn cứ pháp lý ? nếu đưa thì phương pháp tính, căn cứ tính như thế nào?.
Căn hộ Gold Tower Chỉ số giá: có áp dụng vào lập dự án không; cách áp dụng tính toán như thế nào ?; căn cứ pháp lý áp dụng?

Nếu phân tích chi tiết các hệ số theo bạn nói trong lập dự án đầu tư thì nó rất phức tạp. Càng nghiên sâu về các chỉ sô thì chỉ có các thạc sĩ hoặc tiến sĩ gì đó thì người ta mới có trình độ nghiên cứu. Chứ như anh em chúng ta thì nghiên cứu sâu làm gì, theo tôi để đơn giản cũng như từ kinh nghiệm trong lập dự án đầu tư bạn nên bỏ qua các chỉ số lạm phát và chỉ số giá mà nên tập trung vào hệ số chiết khấu.
Theo kinh nghiệm tình hình kinh tế bây giờ bạn cứ lấy hệ số chiết khấu bằng với lãi vay ngân hàng hằng năm là 21% hoặc lấy cao hơn cho an toàn sau đó tính irr>21% càng cao càng tốt. Thì dự án của bạn sẽ độ an toàn cao.
Nếu muốn làm kỹ hơn nữa bạn cần thêm một bước nữa đó là phân tích rủi ro trong dự án( cái nay hơi khó à). Nhưng mà tôi chỉ cách đơn giản thôi vì cái cách khó tôi đang nghiên cứu nên cũng không đủ trình độ mà bày cho bạn.

About The Author

Reply