dự toán duyệt về lập báo cáo và điều tra đánh giá tác động môi trường Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Nếu Gold Tower 275 Nguyễn Trãi nhớ không nhầm thì kinh phí làm ĐTM thường chiếm khoảng 2 – 4% tổng kinh phí đầu tư dự án. Các bác ơi cho Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hỏi cái không biết đã có bác nào lập dự toán cho báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược không Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đang làm cái đề cương mà không biết lập dự toán dựa vào thông tư hay nghị định nào. bác nào có biết hay đang làm thì liên lạc với em mình trao đổi thông tin về ĐMC em cung có ít tài liệu! Như vậy, báo cáo ĐTM được lập đồng thời với việc lập đồ án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư, việc thẩm định được thực hiện khi thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, hiện nay, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt vẫn thực hiện riêng, độc lập.
– Đơn giá lập ĐTM theo dự toán riêng, bạn có thể tham khảo dự toán đính kèm. Chào các bác, sau khi có thông tư 34 về lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường đến nay, việc lập dự toán cho cái báo cáo cải tạo phục hồi mt đã gây rất nhiều khó khăn cho anh em. Xin được hỏi đã bác nào làm dự toán cho riêng cái cải tạo phục hồi môi trường chưa, cơ sở lập dự toán của báo cáo này là gì? Nếu có thì các bác up cho anh em tham khao nhé. Nếu mình nhớ không nhầm thì kinh phí làm ĐTM thường chiếm khoảng 2 – 4% tổng kinh phí đầu tư dự án. Các bác ơi cho em hỏi cái không biết đã có bác nào lập dự toán cho báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược không em đang làm cái đề cương mà không biết lập dự toán dựa vào thông tư hay nghị định nào. bác nào có biết hay đang làm thì liên lạc với em mình trao đổi thông tin về ĐMC em cung có ít tài liệu! Như vậy, báo cáo ĐTM được lập đồng thời với việc lập đồ án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư, việc thẩm định được thực hiện khi thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, hiện nay, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt vẫn thực hiện riêng, độc lập.
– Đơn giá lập ĐTM theo dự toán riêng, bạn có thể tham khảo dự toán đính kèm. Chào các bác, sau khi có thông tư 34 về lập dự án cải tạo và phục hồi môi trường đến nay, việc lập dự toán cho cái báo cáo cải tạo phục hồi mt đã gây rất nhiều khó khăn cho anh em. Xin được hỏi đã bác nào làm dự toán cho riêng cái cải tạo phục hồi môi trường chưa, cơ sở lập dự toán của báo cáo này là gì? Nếu có thì các bác up cho anh em tham khao nhé.

About The Author

Reply